Käveleviä kuolleita - Walking dead

Yhä vain pahenevan Game of Thrones -faniuden kourissa tilasin Etsystä lohikäärmelasia, obsidiaanitikkuja, jotka antavat suojan sinisilmäisiä, käveleviä kuolleita vastaan. Eihän sitä täällä kylmässä pohjoisessa voi ikinä tietää milloin sellainen vastaan tulee.

As a result of my ever-worsening Game of Thrones fan obsession(?) I ordered some Dragonglass, obsidian needles from an Etsy shop, to give protection against the blue eyed, walking dead. You never know when you'll meet one of them here in the cold North.

Varmuuden vuoksi patinoidussa kuparirinkulassa on vielä riimuteksti "maga" eli "vahva".
Alkuperäinen teksti löytyi Englannista, Suffolkista, riipuksesta, jossa oli teksti "Roar, strong, reward" (huuto/karjaisu, vahva, palkkio). Amuletin tarkoitus on ehkä ollut sotilaallinen ja tehdä kantaja voimakkaammaksi. Keskellä Mykonos-keramiikkahelmi. Nauhassa on kookosta ja letitettyä hamppua.

To make sure there is also a runic inscription "maga", "strong" in the patinated copper ring.
The original inscription was found in England, Suffolk, the pendant with the text: "Roar, strong, reward". The purpose of the amulet was probably military and to make the bearer stronger. In the middle there is a Mykonos ceramic bead. The cord is made of coco beads and hemp.


Obsidiaani on Etsy-kaupasta Findings by Leslie.

The obsidian is from this Etsy shop:  Findings by Leslie.

Noin ihan oikeastikin obsidiaani on ollut arvostettu materiaali, josta on tehty teräviä esineitä, työkaluja sekä peilejä. Obsidiaania on käytetty jo kivikaudelta lähtien, jopa homo erectuksen ajoista.

In real life, too, obsidian was a valuable material for edged objects, tools and mirrors. Obsidian have been in use since Stone Age, even from the time of Homo Erectus.

Tunnisteet: , , , , , , ,