Pitkästä aikaa koruja - Jewelry after a break

Vaikka tauko venyi pitemmäksi kuin oli tarkoitus niin muutama koru on valmistunut. Ja joo, ne on riimuja taas.

Even though it's been a while since the last jewelry post, I've got something made. And yes, it's runes again.

Tämä pitkä kaulakoru on tehty antiikinvalkoisista lasihelmistä, howliitista and kaurisimpukasta. Metalliosat ovat kuparia.

This long necklace is made of antique white glass beads, howlite and a cowry shell. The metal parts are copper. 


Pienen riipuksen olen tehnyt kuparisavesta. Siinä on riimuteksti: "leub", rakkaus tai rakastettu.

The charm is made of copper clay by me and has runic inscription "leub", love or loved in it.

Riimuteksti "Rakkaus", "Leub" on alunperin naisen haudasta löytyneestä soljesta. Solki löytyi Saksasta ja on ajoitettu 500-600-luvulle. Tällaisten amulettien tarkoitus on voinut olla rakkauden tai rakastajan pitäminen tai saaminen amuletin omistajalle. Joissain yhteyksissä tämäntyyppisillä teksteillä on voinut olla kristillinenkin merkitys.

The runic inscription "Love", "Leub" was originally found in a woman's grave. The brooch with the inscription was found in Germany and dated to 6th or 7th century. These kind of love amulets were probably meant to bring back or keep love or a lover for their owner. Sometimes these kinds of inscripitions can be interpreted to have Christian meaning, too.


Keramiikkariipus: vLaDtHeBaT's aTTiC.

The ceramic pendant: vLaDtHeBaT's aTTiC.
Rannekorussa on sitriiniä, akaattia, luuta, kotilonkuorta, kookosta, Balttian meripihkaa, tsekkiläisiä lasihelmiä ja kuparia. Riimuteksti kuparisaviriipuksessa on "lá", suojelu.

A bracelet made of citrine, agate, bone, shell, coco, Baltic amber, Czech glass and copper. The inscription in the copper clay charm is"lá", protection.

Riimuteksti "Hurn hiartaR, lá, AussaR" (Hart's horn, protection, Aussar eli Hartin sarvi, suojelu, Aussar) on ajoitettu 1000-luvulle ja löydetty Dublinista, Irlannista. Se oli kaiverrettu hirvieläimen sarvenpalaan.

The runic inscription "Hurn hiartaR, lá, AussaR" (Hart's horn, protection, Aussar) is dated to the 11th century and found in Dublin, Ireland, carved a a piece of deer antler. 


Tämä riimukirjoitus oli alunperin kaiverrettu värttinänkehrään, joka löytyi Englannista, Yorkshirestä. Sana "uēr" tarkoittaa ystävyyden osoitusta. On arveltu että kehrä on ollut lahja rakastetulle, naiselle, koska kehruu on perinteisesti kuulunut naisten tehtäviin.
Rannekoru on tehty indonesialaisista lasi-, keramiikka- ja kuparihelmistä. Riipukset ovat prehniittiä, kuparisavea ja kuparipäällysteistä metallia, renkaat ja ketju kuparia.

This runic inscription was originally carved in a spindle-whorl. It was found in England, Yorkshire. The text is "uēr", meaning token of friendship. The spindle-whorl is thought to have been a gift from someone to his/her beloved, to a woman because spinning is traditionally women's work.
The bracelet is made of Indonesian glassbeads, ceramic and copper beads. The charms are prehnite, copper clay and copper-plated metal; links are copper.

Tämä rannekoru on tilaustyö aiemman rannekorun pohjalta. Etsattu riimuteksti on "lá", suojelu. Helmet ovat labradoriittia.

This bracelet was custom-made based on one of the earlier bracelets I've made. The etched runes mean "lá", protection, beads are labradorite.

Ale jatkuu Etsy-kaupassa kuun loppuun asti.
Sale on Etsy shop continues until the end of the month