Stonehengen kirveitä - Stonehenge axes

Hieman on tökkinyt korujen tekeminen ja varsinkin valokuvaaminen, kun pimeä tulee taas niin aikaisin ja maa on lumen alla. Jouduin keksimään ihan uuden kuvausalustankin.

It's been lately hard to make and especially to photograph jewelry. It's getting dark early and snow has covered the earth. I even had to find a new kind of platform for photographing.

Stonehengen kivistä on löytynyt 3D skannerilla suuri määrä pronssikautisia kirveskaiverruksia.Tällaisten kirveskuvioiden on yleensä oletettu liittyvän hautausmenoihin. Kirveet on kaiverrettu Stonehengen ollessa noin tuhatvuotias. Stonehengellä on voinut olla eri aikoina eri tarkoituksia, se on voinut toimia hautapaikkana sekä kulttipaikkana jota on käytetty kesä- ja talvipäivänseisauksien aikaan. Täällä lisää aiheesta englanniksi.

Researchers have previously found a lot of Bronze Age axe carvings on the stones of Stonehenge with 3D laser scanner. These kind of axe carvings have been associated with funeral practices. The carvings were made when Stonehenge was about 1000 years old. Stonehenge may have had different functions during the time, that include burial rituals and cult of summer and winter solstice. You can read more about it here.

Rannekorussa on pieni kuparisaviriipus jossa on samanlainen kirveenkuva kuin Stonehengen kivissä. Helmet ovat vanhoja kotilohelmiä, saippuakiveä, keramiikka-, lasi-,  magnesiitti- ja akaattihelmiä. Lehtikuvioisen keramiikkariipuksen on tehnyt Karen Totten.

The tiny copper clay charm of the bracelet has similar axe figure than have been found at Stonehenge. The beads are old conchshell beads, soapstone, ceramic, glass, magnesite and agate beads. The ceramic charm with leaf image by Karen Totten.Stonehengen kirveskorvikset kuparisavesta. Helmet ovat turmaliinia, koukut hopeaa.

Axe earrings of Stonehenge made of copper clay. The beads are tourmaline, hooks silver.

Ylviksellä on paha pakkomielle Stonehengestä :)
Ylvis has a bad obsession about Stonehenge :)