Rannekoruja - Bracelets

Vaihteeksi suomalaista kalliotaidetta rannekorussa. Rustiikkinen hirvi rustiikkisessa laatassa. Hirvi on tyypillinen aihe kivikautisissa kalliomaalauksissa.

For a change Finnish rock art in a bracelet. A rustic moose in a rustic disc. Moose is a common image in Stone Age rock paintings.

Rannekorussa on kookos-, afrikanturkoosihelmiä ja tsekkiläisiä lasihelmiä sekä jotain kivihelmiä. Metalliosat ovat messinkiä ja pronssia.

There are coco, African turquoise, Czech glass beads and stone beads in the bracelet. The metal parts are brass and bronze.


Suomen kalliomaalaukset on tehty pystysuoriin kallionseinämiin, vaikeakulkuisiin paikkoihin vesistöjen ja vesistöreittien äärelle. Kuva-aiheet on maalattu kallioon punamullalla, jota muuten laitettiin myös kivikauden hautoihin, joten sillä saattaa olla jokin uskomuksellinen merkitys. Maalaukset on yleensä ajoitettu aikavälille 5000-1500 eaa. Kuva-aiheet liittyvät tuon ajan pyyntikulttuuriin ja niitä ovat erilaiset ihmishahmot, eläimet, etenkin hirvet, veneet ja geometriset kuviot. Kuvat liittyvät todennäköisesti pyyntikulttuurin uskomuksiin.

In Finland, rock paintings were made to vertical rock walls by the water and waterways. The images were painted with red ochre, that was also placed in the graves during Stone Age, so it probably had some mythological purpose. Rock paintings were made about 5000-1500 BCE in Finland. These paintings were probably made as a part of some shamanistic ritual by hunter/gatherer people in Stone Age.The most common motifs were humans, boats, moose and geometric patterns.

Toinen Um(bi)bada-koru, rannekoru. Riimulla kirjoitettu sana tarkoittaa turvaa, suojelua. Korussa on käsintehtyjä keramiikkahelmiä (Happy Fallout ja ChelleV2), messinkihelmiä, puuhelmiä sekä lasihelmi. Riipuksina kaksi rustiikkista vuorikristallia.

Another Um(bi)bada piece, a bracelet. The word written with runes means safety, protection. There are handmade ceramic beads (Happy Fallout, ChelleV2), brass and wood beads, a glass bead. The charms are rustic rock crystals.


Viimeinen rannekoru on tehty hopeasta ja nahkasta. Laatan symboli on kelttiläinen Ogham-symboli, Luis eli pihlaja, joka tarkoittaa suojelua. Tämä on tarkoitus kietoa kaksinkerroin ranteeseen.

The last bracelet is made of silver and leather. The symbol in the disc is Celtic Ogham symbol, Luis, Rowan, meaning protection. This is meant to be wrapped twice.

Tunnisteet: , , , , , , , , , ,